Strzałka nawigacyjna

EKOLOGIA

W budynku Bielany Business Point zaplanowano energooszczędne rozwiązania, zapewniające 30-procentową redukcję zapotrzebowania energetycznego, a w efekcie długofalowe korzyści i oszczędności dla Najemców.

W zakresie izolacyjności obiektu (zarówno ścian i okien, jak również ogrzewania oraz chłodzenia) zastosowano nowoczesne technologie dostosowane do wymogów normowych obowiązujących także po 2021 roku. Tak zaplanowane rozwiązania przełożą się bezpośrednio na redukcję kosztów eksploatacyjnych budynku.

Strzałka nawigacyjna

CAR SHARING

Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju zaprojektowano ekologiczne, innowacyjne rozwiązania w zakresie komunikacji. Na terenie biurowca dostępne są dedykowane miejsca dla samochodów dostępnych w usłudze car-sharingowej.

Dzięki niej każdy z uprawnionych pracowników biurowca będzie mógł skorzystać z ogólnodostępnego samochodu wtedy kiedy potrzebuje, redukując tym samym koszty floty samochodowej i zmniejszając negatywny wpływ na środowisko.

Strzałka nawigacyjna

TRANSPORT ALTERNATYWNY

Bielany Business Point zapewnia także udogodnienia dla osób preferujących alternatywne, ekologiczne i energooszczędne środki transportu.

W budynku zostały przewidziane miejsca na rowery, dedykowane pomieszczenia z prysznicami oraz przebieralniami.

System zgłoszeń naruszeń

Celem systemu zgłoszeń naruszeń jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawa oraz wewnętrznych standardów Grupy Megapolis. System sygnalizowania jest dla grupy Megapolis rzeczywistym narzędziem diagnozowania nieprawidłowości, które mogą pojawić się w spółkach. Gwarantuje pełną anonimowość i największą możliwą ochronę osobom, które chcą poinformować o istotnych kwestiach dotyczących Grupy Megapolis. Dochodzenie wewnętrzne rozpoczynane jest po zbadaniu faktów i jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia naruszenia. System zgłaszania nieprawidłowości nie organicza się tylko do kanałów anonimowych. Możliwy jest również kontakt osobisty. Więcej informacji o Compilance dostępne jest tutaj.

Adres korespondencyjny

Ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków

Kanały anonimowe

Online: holding1.zalezymi.pl

Doręczenie osobiste

Ul. Puszkarska 7f, 30-644 Kraków