Arrow Scroll icon

ECOLOGY

Energy-saving solutions ensuring a 30% reduction in energy demand, leading to long-term benefits and savings for Lessees, have been planned in this building.

With regard to insulation in the facility (both walls and windows and also heating and cooling), state of the art technology adjusted to the upcoming standard requirements valid after 2021 have been implemented.

Arrow Scroll icon

CAR SHARING

Following the idea of sustainable development, ecological innovative solutions have been designed with regard to communication. Dedicated places for cars used in the car-sharing service are available in the office building.

Thanks to this, each authorised employee from the office building will be able to use a generally available car whenever he/she needs it, thus reducing the costs of a car fleet and decreasing the negative impact on the environment.

Arrow Scroll icon

ALTERNATIVE TRANSPORT

Moreover, Bielany Business Point ensures facilities for people that prefer an alternative, environment-friendly and energy-saving means of transport.

Places for bikes and dedicated special facilities with showers and changing rooms have been provided.

System zgłoszeń naruszeń

Celem systemu zgłoszeń naruszeń jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawa oraz wewnętrznych standardów Grupy Megapolis. System sygnalizowania jest dla grupy Megapolis rzeczywistym narzędziem diagnozowania nieprawidłowości, które mogą pojawić się w spółkach. Gwarantuje pełną anonimowość i największą możliwą ochronę osobom, które chcą poinformować o istotnych kwestiach dotyczących Grupy Megapolis. Dochodzenie wewnętrzne rozpoczynane jest po zbadaniu faktów i jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia naruszenia. System zgłaszania nieprawidłowości nie organicza się tylko do kanałów anonimowych. Możliwy jest również kontakt osobisty. Więcej informacji o Compilance dostępne jest tutaj.

Adres korespondencyjny

Ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków

Kanały anonimowe

Online: holding1.zalezymi.pl

Doręczenie osobiste

Ul. Puszkarska 7f, 30-644 Kraków